Historia pisma i kaligrafii - część 2

9/24/2019 01:57:00 PM

W poprzednim wpisie omawiającym historię pisma skończyliśmy na piśmie fonetycznym - kliknij, żeby przeczytać część 1. Historia historią, ale co to wszystko ma wspólnego z kaligrafią?

Książeczka do nauki kaligrafii, Manuscript.

Moim zdaniem bardzo dużo, gdyż rozwój pisma, narzędzi oraz mediów do utrwalania pisma miał bezpośredni wpływ na wygląd krojów pisma oraz zasady, jakie w nim obowiązują.
Alfabet łaciński wywodzi się z romańskiego systemu znaków, a chyba najbardziej znanym rodzajem pisma pochodzącego z czasów starożytnego Rzymu jest kapitała kwadratowa. Każdy z nas z pewnością widział rzymskie budowle z wyrytymi na nich napisami. Z dużą dozą prawdopodobieństwa była to właśnie kapitała kwadratowa. Kształt liter w tym piśmie był efektem kształtu narzędzia (dłuta) używanego do wyrycia liter w kamieniu – dłuto jest narzędziem płasko ściętym, trzymanym praktycznie prostopadle do powierzchni, dlatego na przykład szeryfy (czyli poprzeczne zakończenia liter) są najczęściej prostymi liniami.

Kapitała kwadratowa wyryta na kolumnie Marka Aureliusza, Rzym Źródło: Wikipedia

Pismem, które wywodzi się z kapitały, jest uncjała. Charakterystyczne jest w niej zanikanie kantów oraz tendencja do zaokrąglania liter. Te cechy wynikają bezpośrednio z rozwoju narzędzi – posługiwania się pergaminem oraz trzcinką lub gęsim piórem. Gładkość pergaminu oraz elastyczność gęsiego pióra umożliwiły nadanie literom bardziej zaokrąglonych form.


Textbook - A Comprehensive Guide to Pen & Brush Lettering, Speedball.

Jedną z dalekich krewnych uncjały jest minuskuła karolińska. Ten rodzaj pisma wypracowany w okolicach VIII wieku czerpał garściami z najlepszych cech różnych rodzajów pism. Celem było stworzenie pisma, które jednocześnie byłoby estetyczne i łatwe do odczytu. Litery d, e, f, h czy m są niemal identyczne jak w uncjale.

Około XI wieku zaczął się pojawiać nowy rodzaj pisma – pismo gotyckie (popularnie nazywane również teksturą). Charakteryzuje się ono łamanymi, bardzo ozdobnymi konturami. W powszechnym użyciu występowało od XIII wieku i stosowane było do późnego średniowiecza. Jego powstanie wiązało się z pojawieniem się papieru oraz ze zwiększonym popytem na książki na nowo powstałych uniwersytetach. Minuskuła karolińska, mimo że czytelna, była praco- i czasochłonna. Pismo gotyckie miało ułatwić kopiowanie ksiąg, zminimalizować koszty papieru oraz mediów.
Wraz z renesansem i fascynacją kulturą antyczną oraz niechęci do litery gotyckiej (w szczególności we Włoszech) pojawiła się chęć reformy pisma i adaptacji pisma starożytnego do nowych czasów. W ten sposób powstała antykwa (pismo książkowe) i italika (pismo kancelaryjne i dokumentowe).

Piękna Litera. Uncjała, italika, E. Landowska, B. Bodziony

Ciekawostką jest fakt, że skrybowie pracujący nad nowym pismem opierali się na rękopisach z IX-XI wieku, a nie na prawdziwych dokumentach antycznych. Antykwa oraz italika są więc tak naprawdę nowymi wcieleniami minuskuły karolińskiej wzbogaconej o pochylenie pisma, łączenie niektórych liter i nadanie niektórym literom nowych form.

Rozwinięciem italiki jest kursywa angielska lub inaczej copperplate script. W zamyśle miał być to praktyczny styl pisma. Oczywiście dzisiaj postrzegamy go jako jeden z najbardziej ozdobnych i lekkich krojów. Rozwój kursywy wiązał się również z wynalezieniem i rozpoczęciem produkcji nowoczesnych stalówek przez Johna Mitchella w 1822 roku i Josepha Gillotta w 1830 roku.

 Copperplate Script – A Yin & Yang Approach, Paul Antonio

Spencerian Script, Textbook - A Comprehensive Guide to Pen & Brush Lettering, Speedball.

Kaligrafia nowoczesna, choć opiera się na historii pisma, jest dużo bardziej swobodna i spersonalizowana. Znając historię, można stworzyć własny indywidualny styl, używając nie tylko stalówek i obsadek, ale również ołówków, brush penów, pisaków, ruling penów (grafionów) czy pędzli.Historia rozwoju pisma jest naprawdę fascynująca! Pokazuje zmiany zachodzące w piśmie w sposób naturalny wraz z rozwojem narzędzi i bieżącymi potrzebami ludzkości. Liczę na to, że informacje zawarte w obu częściach wpisu pomogą Wam w wyborze kroju pisma, którego będziecie chcieli się nauczyć. I pamiętajcie – praktyka czyni mistrza!


Zobacz także

0 komentarzy

Calligrafun | Sklep